NAV Navbar

Wstęp

Nasz przewodnik przeprowadzi Cię przez proces integracji sklepu z Cinkciarz Pay, jeśli skorzystasz z gotowej wtyczki do WooCommerce w wersji 1.26.15.

Dokumentacja zawiera opis:

Chcesz zacząć z nami współpracę? Pamiętaj, aby wcześniej zadbać na swojej stronie internetowej o:

Panel sprzedawcy

Panel sprzedawcy to usługa dedykowana tylko dla Partnerów Cinkciarz.pl. Dostępna jest z poziomu panelu klienta https://fx.cinkciarz.pl:

Rysunek 1. Panel sprzedawcy
Rysunek 1. Panel sprzedawcy

W Panelu sprzedawcy możesz spotkać się z takimi pojęciami, jak:

Aktywacja Panelu sprzedawcy

Aby aktywować Panel sprzedawcy:

 1. Utwórz konto firmowe Cinkciarz.pl.

  Rysunek 2. Formularz rejestracji konta firmowego
  Rysunek 2. Formularz rejestracji konta firmowego

  Rysunek 3. Formularz potwierdzenia kodem rejestracji konta
  Rysunek 3. Formularz potwierdzenia kodem rejestracji konta

  Rysunek 4. Potwierdzenie rejestracji konta
  Rysunek 4. Potwierdzenie rejestracji konta

 2. Uzyskaj pozytywną weryfikację profilu klienta.

  Rysunek 5. Weryfikacja profilu klienta
  Rysunek 5. Weryfikacja profilu klienta

 3. Zaakceptuj:

Rysunek 6. Regulaminy
Rysunek 6. Regulaminy

Rysunek 7. Akceptacja regulaminów
Rysunek 7. Akceptacja regulaminów

Integracja sklepu z Cinkciarz Pay

Rysunek 8. Proces dodawania sklepu
Rysunek 8. Proces dodawania sklepu

Po akceptacji Regulaminów pozostało Ci tylko kilka kroków, aby uruchomić płatności Cinkciarz Pay w swoim sklepie:

W przypadku, gdy chcesz skorzystać z gotowej wtyczki WooCommerce, wówczas po wykonaniu powyższych kroków:

Dodanie sklepu i punktu płatności w Panelu sprzedawcy

Z poziomu menu 'Panel sprzedawcy' dodaj pierwszy sklep oraz punkt płatności (POS).

Wybierz 'Dodaj sklep'.

Rysunek 9. Dodawanie sklepu
Rysunek 9. Dodawanie sklepu

W celu dodania sklepu należy uzupełnić szczegóły sklepu, punktu płatności oraz adresy URL punktu płatności.

Szczegóły sklepu

Podaj szczegóły Twojego sklepu.

Rysunek 10. Formularz dodawania szczegółów sklepu
Rysunek 10. Formularz dodawania szczegółów sklepu

Rysunek 11. Wybór platformy sklepu
Rysunek 11. Wybór platformy sklepu

Wybierz platformę sklepową, a następnie wybierz 'Dalej'.

Po kliknięciu przycisku 'Dalej' powinien pojawić się komunikat informacyjny, aby przed integracją z Cinkciarz Pay zadbać na swojej stronie internetowej o:

Rysunek 12. Komunikat informujący, o co warto zadbać, włączając płatności z Cinkciarz Pay
Rysunek 12. Komunikat informujący, o co warto zadbać, włączając płatności z Cinkciarz Pay

Wybierz 'Ok, rozumiem'.

Szczegóły punktu płatności

Skonfiguruj punkt płatności (POS) dla Twojego sklepu. Możesz później dodać więcej punktów płatności dla tego sklepu.

Rysunek 13. Formularz dodawania szczegółów punktu płatności
Rysunek 13. Formularz dodawania szczegółów punktu płatności

Rysunek 14. Szczegóły punktu płatności
Rysunek 14. Szczegóły punktu płatności

Wybierz 'Dalej'.

Adresy URL punktu płatności

Adresy URL zostaną domyślnie podpowiedziane przez system.

Rysunek 15. Adresy URL punktu płatności
Rysunek 15. Adresy URL punktu płatności

Adresy URL:

Wybierz 'Dalej'.

Sklep i pierwszy punkt płatności (POS) zostały pomyślnie dodane.

Rysunek 16. Pomyślne dodanie sklepu i punktu płatności
Rysunek 16. Pomyślne dodanie sklepu i punktu płatności

Punkt płatności jest w trakcie weryfikacji przez Cinkciarz Pay.

Do czasu zakończenia weryfikacji POS nie będziesz mógł przyjmować płatności od swoich klientów. Poinformujemy Cię w wiadomości e-mail o zakończeniu weryfikacji. Jeśli weryfikacja Twojego POS przebiegła pomyślnie, zostanie on 'aktywowany'.

Wygenerowanie danych dostępowych

W dalszej kolejności procesu wygeneruj i zapisz dane dostępowe.

Przyjmowanie płatności od swoich klientów będzie możliwe po wygenerowaniu danych dostępowych niezbędnych do bezpiecznej komunikacji Twojego sklepu z Cinkciarz Pay. Zapisz je w bezpiecznym miejscu, bo wyświetlamy je tylko raz. Nowe dane dostępowe możesz wygenerować w zakładce 'Panel sprzedawcy' → 'Konfiguracja'.

Aby wyświetlić dane dostępowe, wybierz 'Wyświetl'.

Rysunek 17. Generowanie danych dostępowych
Rysunek 17. Generowanie danych dostępowych

Zapisz wyświetlone dane dostępowe:

Rysunek 18. Dane dostępowe
Rysunek 18. Dane dostępowe

Po realizacji powyższych kroków powinieneś mieć dane niezbędne do komunikacji z Cinkciarz Pay:

Na tym etapie możesz pobrać wtyczkę WooCommerce.

Wybierz 'Przejdź do wtyczki'.

Instalacja wtyczki WooCommerce

Wtyczka jest dostępna do pobrania z witryny https://cinkciarz.pl/platnosci/dla-developerow. Możesz ją zainstalować na dwa sposoby - manualnie lub za pomocą panelu administratora Wordpress. Jeśli nie jesteś zaawansowanym użytkownikiem WordPressa, zalecamy instalację poprzez panel administratora.

Manualna instalacja wtyczki

Wykonaj poniższe kroki, aby manualnie zainstalować wtyczkę WooCommerce:

 1. Pobierz wtyczkę WooCommerce ze strony https://cinkciarz.pl/platnosci/dla-developerow.
 2. Rozpakuj plik zip w katalogu wp-content/plugins na serwerze.
 3. Włącz wtyczkę w 'Wtyczki → Zainstalowane wtyczki'.
 4. Skonfiguruj wtyczkę zgodnie z Konfiguracja wtyczki WooCommerce.

Instalacja za pomocą panelu administracyjnego Wordpress

Wykonaj poniższe kroki, aby zainstalować wtyczkę za pomocą panelu administracyjnego:

 1. Pobierz wtyczkę WooCommerce ze strony https://cinkciarz.pl/platnosci/dla-developerow.
 2. Zaloguj się do panelu administracyjnego Wordpress.
 3. W panelu administratora wybierz 'Wtyczki → Dodaj nową'.

  Rysunek 19. Dodanie nowej wtyczki
  Rysunek 19. Dodanie nowej wtyczki

 4. Uruchom przycisk 'Wyślij wtyczkę na serwer' i w oknie dialogowym wybierz plik zip.

  Rysunek 20. Wysłanie wtyczki na serwer
  Rysunek 20. Wysłanie wtyczki na serwer

 5. W panelu administratora wybierz 'Wtyczki → Zainstalowane wtyczki' i 'Włącz' wtyczkę.
 6. Skonfiguruj wtyczkę zgodnie z Konfiguracja wtyczki WooCommerce.

Konfiguracja wtyczki WooCommerce

Jeśli instalacja wtyczki przebiegła pomyślnie, zaloguj się do panelu administracyjnego WooCommerce.

Rysunek 21. Formularz logowania do panelu administracyjnego WooCommerce
Rysunek 21. Formularz logowania do panelu administracyjnego WooCommerce

Z menu panelu administracyjnego wybierz 'WooCommerce' → 'Ustawienia'.

Rysunek 22. Wybranie ustawień WooCommerce
Rysunek 22. Wybranie ustawień WooCommerce

Następnie wybierz zakładkę 'Płatności'.

Rysunek 23. Wybranie zakładki Płatności
Rysunek 23. Wybranie zakładki Płatności

Uruchom 'Zarządzaj' dla metody płatności 'Cinkciarz Pay' (w wersji PL) / 'Conotoxia Pay' (w wersji EN).

Rysunek 24. Uruchomienie konfiguracji
Rysunek 24. Uruchomienie konfiguracji

Wypełnij wszystkie pola na stronie konfiguracji wtyczki.

Rysunek 25. Dostępne pola w konfiguracji wtyczki
Rysunek 25. Dostępne pola w konfiguracji wtyczki

Skonfiguruj wtyczkę WooCommerce z Cinkciarz Pay. Wymagane ustawienia Cinkciarz Pay:

Rysunek 26. Wprowadzenie danych dostępowych
Rysunek 26. Wprowadzenie danych dostępowych

Rysunek 27. Generowanie nowego klucza
Rysunek 27. Generowanie nowego klucza

Klucz prywatny powinien zostać wygenerowany. Po wprowadzeniu danych zapisz zmiany. Na podstawie klucza prywatnego automatycznie generowany jest klucz publiczny i Identyfikator klucza publicznego.

Rysunek 28. Wysłanie nowego klucza
Rysunek 28. Wysłanie nowego klucza

Klucz publiczny został wysłany do serwera Cinkciarz Pay. Wygenerowane klucze zostały zapisane, ale klucz publiczny jest nieaktywny. Aby dokończyć konfigurację, aktywuj go w Panelu sprzedawcy.

Rysunek 29. Link do aktywacji klucza
Rysunek 29. Link do aktywacji klucza

Wybierz link 'Panelu sprzedawcy', który przekieruje Cię na stronę:

Rysunek 30. Widok konfiguracji na panelu sprzedawcy
Rysunek 30. Widok konfiguracji na panelu sprzedawcy

Po Identyfikatorze klucza publicznego możesz zweryfikować poprawność danych z danymi wygenerowanymi z poziomu panelu administracyjnego WooCommerce.

Rysunek 31. Identyfikacja klucza
Rysunek 31. Identyfikacja klucza

Dla wygenerowanego Identyfikatora klucza publicznego wybierz 'Aktywuj klucz'.

Rysunek 32. Aktywacja klucza
Rysunek 32. Aktywacja klucza

Potwierdź aktywację klucza publicznego. Wprowadź kod e-mail, SMS lub przeprowadź mobilną autoryzację (zgodnie z wybranym przez Ciebie sposobem silnego uwierzytelnienia w portalu Cinkciarz.pl).

Rysunek 33. Podsumowanie aktywacji klucza
Rysunek 33. Podsumowanie aktywacji klucza

Rysunek 34. Wprowadzenie kodu w podsumowaniu aktywacji klucza
Rysunek 34. Wprowadzenie kodu w podsumowaniu aktywacji klucza

Klucz został aktywowany.

Rysunek 35. Klucz został aktywowany
Rysunek 35. Klucz został aktywowany

Wróć do panelu administracyjnego WooCommerce i zakończ konfigurację.

Rysunek 36. Tryb testowy
Rysunek 36. Tryb testowy

Zaznacz 'Tryb testowy'.

Tryb testowy nie jest wymagany, ale istnieje możliwość uruchomienia środowiska testowego dla płatności Cinkciarz Pay. W tym celu skontaktuj się z nami, dzwoniąc pod numer telefonu +48 68 419 62 70 lub pisząc na adres e-mail [email protected]

Rysunek 37. Domyślna metoda płatności
Rysunek 37. Domyślna metoda płatności

Przykład 1 (dla zaznaczonej domyślnej metody płatności Cinkciarz Pay)

Rysunek 38. Zaznaczona domyślna metoda płatności
Rysunek 38. Zaznaczona domyślna metoda płatności

Widok z poziomu zamówienia powinien prezentować się tak jak poniżej

Rysunek 39. Widok płatności z domyślną metodą płatności
Rysunek 39. Widok płatności z domyślną metodą płatności

Przykład 2 (dla odznaczonej domyślnej metody płatności Cinkciarz Pay)

Rysunek 40. Odznaczona domyślna metoda płatności
Rysunek 40. Odznaczona domyślna metoda płatności

Widok z poziomu zamówienia powinien prezentować się tak jak poniżej

Rysunek 41. Widok płatności bez domyślnej metody płatności
Rysunek 41. Widok płatności bez domyślnej metody płatności

Rysunek 42. Ikona płatności Cinkciarz Pay
Rysunek 42. Ikona płatności Cinkciarz Pay

Zaznacz 'Ikona płatności Cinkciarz Pay'.

Rysunek 43. Ikony metod płatności
Rysunek 43. Ikony metod płatności

Zaznacz wybrane przez Ciebie ikony metod płatności.

Po wprowadzeniu danych ponownie zapisz zmiany.

Rysunek 44. Zapisz zmiany konfiguracji Cinkciarz Pay
Rysunek 44. Zapisz zmiany konfiguracji Cinkciarz Pay

Ustawienia zostały poprawnie zapisane.

Rysunek 45. Zapisanie zmiany konfiguracji
Rysunek 45. Zapisanie zmiany konfiguracji

Ostatnim krokiem jest wykonanie płatności, by sprawdzić poprawną instalację wtyczki WooCommerce oraz konfigurację Sklepu i POS. Testową płatność możesz wykonać samodzielnie lub z pomocą opiekuna klienta.

Proces płatności (samodzielnie lub z pomocą opiekuna klienta)

Jeśli chcesz samodzielnie zrealizować testową płatność za pomocą interfejsu płatniczego Cinkciarz Pay, wykonaj poniższe kroki. Zrób zakupy w swoim sklepie i zapłać za pomocą Cinkciarz Pay.

 1. Wybierz produkt.

  Rysunek 46. Wybór produktu
  Rysunek 46. Wybór produktu

  Rysunek 47. Podsumowanie koszyka
  Rysunek 47. Podsumowanie koszyka

 2. Uzupełnij dane zamówienia, a następnie wybierz metodę płatności Cinkciarz Pay. Potwierdź zamówienie.

  Rysunek 48. Uzupełnienie danych płatności
  Rysunek 48. Uzupełnienie danych płatności

 3. Zapłać z Cinkciarz Pay bez logowania.

  Rysunek 49. Płatność bez logowania
  Rysunek 49. Płatność bez logowania

  Rysunek 50. Metody płatności
  Rysunek 50. Metody płatności

  Rysunek 51. Zaznaczenie karty płatniczej
  Rysunek 51. Zaznaczenie karty płatniczej

  Rysunek 52. Formularz z danymi płatnika
  Rysunek 52. Formularz z danymi płatnika

  Rysunek 53. Wprowadzenie danych płatnika
  Rysunek 53. Wprowadzenie danych płatnika

 4. Zleć transakcję płatności.

  Rysunek 54. Płatność
  Rysunek 54. Płatność

 5. Płatność zlecona pomyślnie.

  Rysunek 55. Pomyślne zlecenie płatności
  Rysunek 55. Pomyślne zlecenie płatności

Widok zamówienia z poziomu konta płatnika w sklepie.

Rysunek 56. Widok zamówienia po stronie płatnika
Rysunek 56. Widok zamówienia po stronie płatnika

Jeśli chcesz sprawdzić, czy zamówienie pojawiło się na liście zamówień z poziomu panelu administracyjnego Wordpress, wybierz z menu ‘WooCommerce’ → ‘Zamówienia’.

Rysunek 57. Lista zamówień
Rysunek 57. Lista zamówień

Rysunek 58. Tytuł w szczegółach zamówienia
Rysunek 58. Tytuł w szczegółach zamówienia

Prezentacja płatności w portalu Cinkciarz.pl

Poprzez stronę https://fx.cinkciarz.pl zaloguj się na swoje konto.

Rysunek 59. Logowanie
Rysunek 59. Logowanie

Z poziomu 'Panel sprzedawcy' → 'Płatności' wyszukaj zleconą płatność.

Rysunek 60. Zlecona płatność
Rysunek 60. Zlecona płatność

Zwroty

Zwrot płatności można utworzyć z poziomu Panelu sprzedawcy, logując się do https://fx.cinkciarz.pl lub z poziomu Panelu administracyjnego WooCommerce. Zarówno w jednym, jak i drugim przypadku można zrealizować pełny zwrot lub kilka zwrotów częściowych dla każdej płatności.

Zwrot środków z poziomu Panelu sprzedawcy

Dla płatności zleconej z WooCommerce (przykład zlecenia płatności znajdziesz w Procesie płatności) zrealizuj zwrot częściowy z poziomu Panelu sprzedawcy.

Zaloguj się do https://fx.cinkciarz.pl

Rysunek 61. Logowanie
Rysunek 61. Logowanie

Z poziomu Panelu sprzedawcy na liście 'Płatności' znajdź transakcję, dla której chcesz zrealizować zwrot środków.

Rysunek 62. Transakcja na liście płatności
Rysunek 62. Transakcja na liście płatności

Wejdź w szczegóły transakcji płatności.

Rysunek 63. Szczegóły transakcji płatności
Rysunek 63. Szczegóły transakcji płatności

Wybierz 'Nowy zwrot'.

Rysunek 64. Wybranie nowego zwrotu
Rysunek 64. Wybranie nowego zwrotu

Rysunek 65. Nowy zwrot płatności
Rysunek 65. Nowy zwrot płatności

Uzupełnij dane:

Rysunek 66. Uzupełnienie zewnętrznego numeru zwrotu płatności
Rysunek 66. Uzupełnienie zewnętrznego numeru zwrotu płatności

Uzupełnij zewnętrzny numer zwrotu płatności.

Rysunek 67. Uzupełnienie formularza zwrotu
Rysunek 67. Uzupełnienie formularza zwrotu

Wybierz 'Dodaj'.

Rysunek 68. Dodanie nowego zwrotu
Rysunek 68. Dodanie nowego zwrotu

Pojawi się komunikat 'Zwrot płatności został pomyślnie dodany'. Zwrot częściowy został zlecony.

Rysunek 69. Komunikat dodania nowego zwrotu
Rysunek 69. Komunikat dodania nowego zwrotu

Zwrot do transakcji płatności powinien pojawić się na liście 'Zwroty płatności', przyjmując kolejno status OCZEKUJE (tylko w sytuacji, gdy nie posiadasz wymaganych do realizacji zwrotu środków na rachunku płatniczym) → W REALIZACJI → ZREALIZOWANY.

Rysunek 70. Lista zwrotów płatności
Rysunek 70. Lista zwrotów płatności

Szczegóły zwrotu płatności.

Rysunek 71. Szczegóły zwrotu płatności
Rysunek 71. Szczegóły zwrotu płatności

Z poziomu szczegółów zamówienia w panelu administracyjnym WooCommerce pojawią się powiadomienia informujące o statusie realizacji zwrotu środków.

Rysunek 72. Powiadomienia dla zwrotu środków zleconego z panelu sprzedawcy
Rysunek 72. Powiadomienia dla zwrotu środków zleconego z panelu sprzedawcy

Zwrot środków w Panelu administracyjnym WooCommerce

Dla płatności zleconej z WooCommerce (przykład zlecenia płatności znajdziesz w Proces płatności) zrealizuj zwrot częściowy z poziomu panelu administracyjnego WooCommerce.

Zwrot częściowy na kwotę 300,00 PLN został już zlecony z poziomu Panelu sprzedawcy. Zrealizuj kolejny zwrot częściowy na pozostałą kwotę. Dla podanego przypadku testowego należy zwrócić 79,99 PLN. Zaloguj się do panelu administracyjnego WooCommerce. Na liście 'Zamówienia' znajdź transakcję płatności, dla której chcesz zrealizować zwrot środków i wejdź w jej szczegóły.

Wybierz 'Zwrot'.

Rysunek 73. Wybranie zwrotu
Rysunek 73. Wybranie zwrotu

Uzupełnij kolejno pola:

Rysunek 74. Uzupełnienie pól
Rysunek 74. Uzupełnienie pól

Wybierz 'Zwróć 79,99 PLN przez Cinkciarz Pay'.

Rysunek 75. Wykonanie zwrotu
Rysunek 75. Wykonanie zwrotu

Pojawi się komunikat ze strony pay-plugin-woo-commerce 'Czy na pewno zrealizować zwrot?'

Rysunek 76. Wyświetlenie komunikatu
Rysunek 76. Wyświetlenie komunikatu

Wybierz 'OK'.

Rysunek 77. Wybranie OK
Rysunek 77. Wybranie OK

Zwrot został pomyślnie zlecony.

Rysunek 78. Wyświetlenie zwrotu w szczegółach zamówienia
Rysunek 78. Wyświetlenie zwrotu w szczegółach zamówienia

Widok wysłanych powiadomień dla zwrotu środków z poziomu panelu administracyjnego WooCommerce.

Rysunek 79. Powiadomienia dla zwrotu środków zleconego z panelu administracyjnego WooCommerce
Rysunek 79. Powiadomienia dla zwrotu środków zleconego z panelu administracyjnego WooCommerce

Widok zleconego zwrotu w Panelu sprzedawcy.

Rysunek 80. Widok zleconego zwrotu
Rysunek 80. Widok zleconego zwrotu

Widok wszystkich zleconych zwrotów dla wskazanej transakcji płatności z poziomu Panelu Sprzedawcy.

Rysunek 81. Widok wszystkich zleconych zwrotów
Rysunek 81. Widok wszystkich zleconych zwrotów

Błędy, jakie mogą pojawić się w trakcie zlecenia zwrotu środków

System nie pozwoli na zlecenie błędnie zdefiniowanego zwrotu. Jeśli podczas zlecania zwrotu pojawi się poniższy błąd, wówczas zweryfikuj wprowadzone dane i ponownie zleć zwrot.

Rysunek 82. Nieprawidłowa kwota zwrotu we wtyczce WooCommerce
Rysunek 82. Nieprawidłowa kwota zwrotu we wtyczce WooCommerce

Rysunek 83. Osiągnięto maksymalną liczbę zwrotów dla płatności we wtyczce WooCommerce
Rysunek 83. Osiągnięto maksymalną liczbę zwrotów dla płatności we wtyczce WooCommerce

Rysunek 84. Kwota zwrotu przekracza kwotę płatności we wtyczce WooCommerce
Rysunek 84. Kwota zwrotu przekracza kwotę płatności we wtyczce WooCommerce

Rysunek 85. Nieprawidłowa kwota zwrotu w panelu sprzedawcy
Rysunek 85. Nieprawidłowa kwota zwrotu w panelu sprzedawcy

Inne dostępne funkcjonalności z poziomu panelu administracyjnego WooCommerce

Podgląd logów wtyczki

Z menu panelu administracyjnego wybierz 'WooCommerce' → 'Status'.

Rysunek 86. Wybranie statusu
Rysunek 86. Wybranie statusu

Wybierz 'Dziennik zdarzeń'.

Rysunek 87. Wybranie dziennika zdarzeń
Rysunek 87. Wybranie dziennika zdarzeń

Z listy rozwijanej wybierz 'woocommerce-gateway-conotoxiapay' i uruchom 'Zobacz'.

Rysunek 88. Wybranie dziennika zdarzeń dla woocommerce-gateway-conotoxiapay
Rysunek 88. Wybranie dziennika zdarzeń dla woocommerce-gateway-conotoxiapay

Rysunek 89. Wyświetlenie zdarzeń
Rysunek 89. Wyświetlenie zdarzeń

Jeśli pojawiły się błędne zdarzenia, wówczas zostaną one wyświetlone.

Rysunek 90. Wyświetlenie błędnych zdarzeń
Rysunek 90. Wyświetlenie błędnych zdarzeń

Pytania i odpowiedzi

1. Jak prawidłowo uzupełnić adres www sklepu? Czy adres powinien zawierać przedrostek 'www'?

Adres www sklepu powinien składać się z protokołu zabezpieczonego https:// + nazwa domeny z przedrostkiem 'www' lub bez 'www'. Aby sprawdzić, czy przed nazwą domeny powinien pojawić się przedrostek 'www', wykonaj poniższy test:

Krok 1: Otwórz przeglądarkę internetową, np. Google Chrome.
Krok 2: W górnym pasku przeglądarki internetowej wpisz adres www Twojego sklepu i naciśnij ENTER.

Wpisanie adresu sklepu z przedrostkiem www

Jeśli strona została znaleziona, wówczas skopiuj wyświetlony w przeglądarce adres np. do notatnika i sprawdź jego format.

Wpisanie adresu sklepu bez przedrostka www

Dla wyżej opisanego przykładu skopiowano adres https://testujemy.com/, co oznacza, że w tym przypadku adres www sklepu może zostać uzupełniony bez przedrostka 'www'. W przeciwnym wypadku adres www sklepu należy uzupełnić o przedrostek 'www'.

Poprawne uzupełnienie adresu www Twojego sklepu ograniczy możliwość wystąpienia błędów przy integracji z Cinkciarz Pay w zakresie powiadomień URL.

2. Jak sprawdzić, czy wersja wtyczki będzie kompatybilna z wersją sklepu?

Krok 1. Zaloguj się do panelu administracyjnego Wordpress.

Rysunek 91. Formularz logowania do panelu administracyjnego WooCommerce
Rysunek 91. Formularz logowania do panelu administracyjnego WooCommerce

Krok 2. W panelu administratora wybierz 'WooCommerce' → 'Status'.

Rysunek 92. Wybranie ustawień WooCommerce
Rysunek 92. Wybranie ustawień WooCommerce

Krok 3. Sprawdź wersję WooCommerce i porównaj ją z danymi ze strony https://cinkciarz.pl/platnosci/dla-developerow

Rysunek 93. Sprawdzenie wersji wtyczki
Rysunek 93. Sprawdzenie wersji wtyczki

Dla wyżej przedstawionego przykładu wersja wtyczki będzie kompatybilna z wersją sklepu.

3. Jak skonfigurować wtyczkę Cinkciarz Pay dla WooCommere, jeśli nie widać jej z poziomu 'WooCommerce' → 'Ustawienia' → 'Płatności' ?

Jeśli z poziomu zakładki 'Płatności' nie widzisz metody płatności Cinkciarz Pay dla WooCommerce, wówczas postępuj zgodnie z krokami:

Krok 1. Z poziomu menu panelu administracyjnego WooCommerce przejdź do 'Wtyczki' → 'Zainstalowane wtyczki'.

Rysunek 94. Zainstalowane wtyczki
Rysunek 94. Zainstalowane wtyczki

Krok 2. Znajdź wtyczkę 'Conotoxia Payment Gateway'. Jeśli wtyczka jest nieaktywna, wówczas kliknij 'Włącz'.

Rysunek 95. Aktywacja wtyczki
Rysunek 95. Aktywacja wtyczki

Lista zmian

Dokumentację aktualizujemy wraz z rozwojem wtyczki. Poniżej znajdziesz listę zmian wprowadzonych we wcześniejszych wersjach: