NAV Navbar

Wstęp

Nasz przewodnik przeprowadzi Cię przez proces integracji sklepu z Cinkciarz Pay, jeśli skorzystasz z gotowej wtyczki do PrestaShop w wersji 1.57.2.

Dokumentacja zawiera opis:

Chcesz zacząć z nami współpracę? Pamiętaj, aby wcześniej zadbać na swojej stronie internetowej o:

Panel sprzedawcy

Panel sprzedawcy to usługa dedykowana tylko dla Partnerów Cinkciarz.pl. Dostępna jest z poziomu panelu klienta https://fx.cinkciarz.pl:

Rysunek 1. Panel sprzedawcy
Rysunek 1. Panel sprzedawcy

W Panelu sprzedawcy możesz spotkać się z takimi pojęciami, jak:

Aktywacja Panelu sprzedawcy

Aby aktywować Panel sprzedawcy:

 1. Utwórz konto firmowe Cinkciarz.pl.

  Rysunek 2. Formularz rejestracji konta firmowego
  Rysunek 2. Formularz rejestracji konta firmowego

  Rysunek 3. Formularz potwierdzenia kodem rejestracji konta
  Rysunek 3. Formularz potwierdzenia kodem rejestracji konta

  Rysunek 4. Potwierdzenie rejestracji konta
  Rysunek 4. Potwierdzenie rejestracji konta

 2. Uzyskaj pozytywną weryfikację profilu klienta.

  Rysunek 5. Weryfikacja profilu klienta
  Rysunek 5. Weryfikacja profilu klienta

 3. Zaakceptuj:

Rysunek 6. Regulaminy
Rysunek 6. Regulaminy

Rysunek 7. Akceptacja regulaminów
Rysunek 7. Akceptacja regulaminów

Integracja sklepu z Cinkciarz Pay

Rysunek 8. Proces dodawania sklepu
Rysunek 8. Proces dodawania sklepu

Po akceptacji Regulaminów pozostało Ci tylko kilka kroków, aby uruchomić płatności Cinkciarz Pay w swoim sklepie:

W przypadku, gdy chcesz skorzystać z gotowej wtyczki PrestaShop, wówczas po wykonaniu powyższych kroków:

Dodanie sklepu i punktu płatności w Panelu sprzedawcy

Z poziomu menu 'Panel sprzedawcy' dodaj pierwszy sklep oraz punkt płatności (POS).

Wybierz 'Dodaj sklep'.

Rysunek 9. Dodawanie sklepu
Rysunek 9. Dodawanie sklepu

W celu dodania sklepu należy uzupełnić szczegóły sklepu, punktu płatności oraz adresy URL punktu płatności.

Szczegóły sklepu

Podaj szczegóły Twojego sklepu.

Rysunek 10. Formularz dodawania szczegółów sklepu
Rysunek 10. Formularz dodawania szczegółów sklepu

Rysunek 11. Wybór platformy sklepu
Rysunek 11. Wybór platformy sklepu

Wybierz platformę sklepową, a następnie wybierz 'Dalej'.

Po uruchomieniu przycisku 'Dalej' powinien pojawić się komunikat informacyjny, aby przed integracją z Cinkciarz Pay zadbać na swojej stronie internetowej o:

Rysunek 12. Komunikat informujący o co warto zadbać włączając płatności z Cinkciarz Pay
Rysunek 12. Komunikat informujący o co warto zadbać włączając płatności z Cinkciarz Pay

Wybierz 'Ok, rozumiem'.

Szczegóły punktu płatności

Skonfiguruj punkt płatności (POS) dla Twojego sklepu. Możesz później dodać więcej punktów płatności dla tego sklepu.

Rysunek 13. Formularz dodawania szczegółów punktu płatności
Rysunek 13. Formularz dodawania szczegółów punktu płatności

Rysunek 14. Szczegóły punktu płatności
Rysunek 14. Szczegóły punktu płatności

Wybierz 'Dalej'.

Adresy URL punktu płatności

Adresy URL zostaną domyślnie podpowiedziane przez system.

Rysunek 15. Adresy URL punktu płatności
Rysunek 15. Adresy URL punktu płatności

Adresy URL:

Wybierz 'Dalej'.

Sklep i pierwszy punkt płatności (POS) zostały pomyślnie dodane.

Rysunek 16. Pomyślne dodanie sklepu i punktu płatności
Rysunek 16. Pomyślne dodanie sklepu i punktu płatności

Punkt płatności jest w trakcie weryfikacji przez Cinkciarz Pay.

Do czasu zakończenia weryfikacji POS nie będziesz mógł przyjmować płatności od swoich klientów. Poinformujemy Cię w wiadomości e-mail o zakończeniu weryfikacji. Jeśli weryfikacja Twojego POS przebiegła pomyślnie, zostanie on 'aktywowany'.

Wygenerowanie danych dostępowych

W dalszej kolejności procesu wygeneruj i zapisz dane dostępowe.

Przyjmowanie płatności od swoich klientów będzie możliwe po wygenerowaniu danych dostępowych niezbędnych do bezpiecznej komunikacji Twojego sklepu z Cinkciarz Pay. Zapisz je w bezpiecznym miejscu, bo wyświetlamy je tylko raz. Nowe dane dostępowe możesz wygenerować w zakładce 'Panel sprzedawcy' → 'Konfiguracja'.

Aby wyświetlić dane dostępowe, wybierz 'Wyświetl'.

Rysunek 17. Generowanie danych dostępowych
Rysunek 17. Generowanie danych dostępowych

Zapisz wyświetlone dane dostępowe:

Rysunek 18. Dane dostępowe
Rysunek 18. Dane dostępowe

Po realizacji powyższych kroków powinieneś mieć dane niezbędne do komunikacji z Cinkciarz Pay:

Na tym etapie możesz pobrać wtyczkę PrestaShop.

Wybierz 'Przejdź do wtyczki'.

Instalacja wtyczki PrestaShop

Wtyczka jest dostępna do pobrania z witryny https://cinkciarz.pl/platnosci/dla-developerow. Możesz ją zainstalować na dwa sposoby - manualnie lub automatycznie za pomocą panelu administratora PrestaShop.

Manualna instalacja wtyczki

Wykonaj poniższe kroki, aby manualnie zainstalować wtyczkę PrestaShop:

 1. Pobierz wtyczkę PrestaShop ze strony https://cinkciarz.pl/platnosci/dla-developerow.
 2. Rozpakuj plik zip do katalogu /modules.
 3. W zakładce 'Moduły → Katalog' wybierz 'ConotoxiaPay'.
 4. Zainstaluj moduł.
 5. Skonfiguruj wtyczkę zgodnie z Konfiguracja wtyczki PrestaShop.

Automatyczna instalacja wtyczki

Wykonaj poniższe kroki, aby zainstalować wtyczkę za pomocą panelu administracyjnego:

 1. Pobierz wtyczkę PrestaShop ze strony https://cinkciarz.pl/platnosci/dla-developerow.
 2. Zaloguj się do panelu administracyjnego PrestaShop.
 3. W panelu administratora wybierz 'Moduły → Menedżer modułów', następnie kliknij przycisk 'Załaduj moduł'.

  Rysunek 19. Instalacja modułu
  Rysunek 19. Instalacja modułu

 4. Wybierz wcześniej pobraną wtyczkę - instalacja rozpocznie się automatycznie.
 5. Skonfiguruj wtyczkę zgodnie z Konfiguracja wtyczki PrestaShop.

Konfiguracja wtyczki PrestaShop

Jeśli instalacja wtyczki przebiegła pomyślnie, zaloguj się do panelu administracyjnego PrestaShop.

Rysunek 20. Formularz logowania do panelu administracyjnego PrestaShop
Rysunek 20. Formularz logowania do panelu administracyjnego PrestaShop

Z menu panelu administracyjnego wybierz 'Moduły → Menedżer modułów'.

Rysunek 21. Menedżer modułów
Rysunek 21. Menedżer modułów

Następnie dla 'Conotoxia Pay' wybierz 'Konfiguruj'.

Rysunek 22. Wybór modułu do konfiguracji
Rysunek 22. Wybór modułu do konfiguracji

Wypełnij wszystkie pola na stronie konfiguracji wtyczki. Moduł konfiguracji wtyczki składa się z trzech sekcji:

Rysunek 23. Konfiguracja modułu
Rysunek 23. Konfiguracja modułu

Sekcja: Konfiguracja Cinkciarz Pay

Skonfiguruj wtyczkę PrestaShop z Cinkciarz Pay. Wymagane ustawienia Cinkciarz Pay:

Rysunek 24. Ustawienie danych dostępowych
Rysunek 24. Ustawienie danych dostępowych

Zapisz wprowadzone dane, a następnie uzupełnij:

Rysunek 25. Generowanie klucza publicznego
Rysunek 25. Generowanie klucza publicznego

Klucz prywatny powinien zostać wygenerowany, a wraz z nim klucz publiczny i Identyfikator klucza publicznego.

Rysunek 26. Wygenerowany klucz publiczny
Rysunek 26. Wygenerowany klucz publiczny

Sekcja: Metody płatności

Rysunek 27. Metody płatności
Rysunek 27. Metody płatności

Wybierz metody płatności, które Twój klient będzie mógł wybrać na etapie płatności w Twoim sklepie:

Sekcja: Ikony metod płatności

Rysunek 28. Ikony metod płatności
Rysunek 28. Ikony metod płatności

Wybierz ikony metod płatności, które będą widoczne w Twoim sklepie przy płatności z Cinkciarz Pay:

Po wprowadzeniu danych ponownie zapisz zmiany. Ustawienia zostały zmienione.

Rysunek 29. Ustawienia modułu
Rysunek 29. Ustawienia modułu

Konfiguracja została poprawnie zapisana. Klucz publiczny został wysłany do Cinkciarz Pay. Wygenerowany klucz publiczny jest nieaktywny. Aby dokończyć konfigurację, aktywuj go w Panelu sprzedawcy.

Rysunek 30. Komunikat z informacją o wymaganej aktywacji klucza publicznego
Rysunek 30. Komunikat z informacją o wymaganej aktywacji klucza publicznego

Wybierz link 'Panelu Sprzedawcy', który przekieruje Ciebie na stronę:

Rysunek 31. Konfiguracja panelu sprzedawcy
Rysunek 31. Konfiguracja panelu sprzedawcy

Dla wygenerowanego Identyfikatora klucza publicznego wybierz 'Aktywuj klucz'.

Rysunek 32. Aktywacja klucza publicznego
Rysunek 32. Aktywacja klucza publicznego

Potwierdź aktywację klucza publicznego. Wprowadź kod e-mail, SMS lub przeprowadź mobilną autoryzację (zgodnie z wybranym przez Ciebie sposobem silnego uwierzytelnienia w portalu Cinkciarz.pl).

Rysunek 33. Formularz potwierdzenia SCA
Rysunek 33. Formularz potwierdzenia SCA

Rysunek 34. Potwierdzenie SCA
Rysunek 34. Potwierdzenie SCA

Klucz został aktywowany.

Rysunek 35. Aktywny klucz publiczny
Rysunek 35. Aktywny klucz publiczny

Dodatkowe informacje (opcjonalnie)

W trakcie instalacji wtyczki automatycznie dodawane są strony:

I. 'conotoxiapay-success' - biznesowy adres URL powrotu klienta z interfejsu płatniczego Cinkciarz.pl do sklepu dla transakcji płatności udanej i nieudanej

Przykład:

II. 'conotoxiapay-notification' - techniczny adres URL otrzymania przez klienta powiadomień z systemu Cinkciarz Pay dla transakcji płatności i zwotów

Przykład:

Przykład dodanych automatycznie adresów URL dla punktu płatności POS z poziomu portalu Cinkciarz.pl

Rysunek 36. Aktywny POS
Rysunek 36. Aktywny POS

Zmiana adresu URL powrotu klienta z interfejsu płatniczego Cinkciarz.pl do sklepu

Wykonaj poniższe kroki, aby zmienić domyślną konfigurację adresu URL dla 'conotoxiapay-success'.

 1. Z menu PrestaShop wybierz 'Preferencje' → 'Ruch'.

  Rysunek 37. Ruch
  Rysunek 37. Ruch

 2. Wybierz 'Dodaj nową stronę' w celu dodania strony, na którą klient będzie przekierowany po zakończonej transakcji płatności.

  Rysunek 38. Dodawanie nowej strony
  Rysunek 38. Dodawanie nowej strony

 3. Uzupełnij 'Nazwa strony'. Wybierz z listy rozwijanej 'conotoxiapay-success'.

  Rysunek 39. Nowa strona
  Rysunek 39. Nowa strona

 4. Uzupełnij 'Przepisany URL' np. 'success'. Wskazany adres jest niezbędny do aktualizacji z poziomu konfiguracji adresów w punkcie płatności (POS).

  Rysunek 40. Przypisany URL
  Rysunek 40. Przypisany URL

 5. Zapisz wprowadzone zmiany.

  Rysunek 41. Zapis ustawień
  Rysunek 41. Zapis ustawień

  Rysunek 42. Strona powrotu
  Rysunek 42. Strona powrotu

  Rysunek 43. Szczegóły strony powrotu
  Rysunek 43. Szczegóły strony powrotu

 6. Zaktualizuj wskazane powyżej adresy z poziomu szczegółów punktu płatności POS skonfigurowanego z wtyczką.

  Zaloguj się do portalu Cinkciarz.pl i z poziomu panelu sprzedawcy wybierz 'Sklepy'. Wybierz sklep, dla którego skonfigurowany jest punkt płatności (POS).

  Rysunek 44. Lista sklepów
  Rysunek 44. Lista sklepów

 7. Wyszukaj POS i wejdź w jego szczegóły.

  Rysunek 45. Lista POS
  Rysunek 45. Lista POS

 8. Uruchom 'Edytuj'.

  Rysunek 46. Edycja POS
  Rysunek 46. Edycja POS

 9. Edytuj adresy strony dla płatności udanej i płatności nieudanej.

  Z: https://www.nazwasklepu.com/conotoxiapay-success

  Rysunek 47. Edycja adresów stron dla płatności udanej i nieudanej
  Rysunek 47. Edycja adresów stron dla płatności udanej i nieudanej

  NA: https://www.nazwasklepu.com/success

  Rysunek 48. Adresy stron dla płatności po zmianie
  Rysunek 48. Adresy stron dla płatności po zmianie

 10. Zapisz zmiany.

  Rysunek 49. Zapis zmian
  Rysunek 49. Zapis zmian

 11. Dane punktu płatności zostały pomyślnie zapisane.

  Rysunek 50. Strona powrotu
  Rysunek 50. Strona powrotu

 12. Wykonaj testową płatność.

  Rysunek 51. Sukces
  Rysunek 51. Sukces

Zmiana adres URL otrzymania przez klienta powiadomień z systemu Cinkciarz Pay

Wykonaj poniższe kroki, aby zmienić domyślną konfigurację w celu otrzymania powiadomień z systemu Cinkciarz Pay dla 'conotoxiapay-notification'.

 1. Wybierz 'Dodaj nową stronę' w celu otrzymywania powiadomień z systemu Cinkciarz Pay.

  Rysunek 52. Dodawanie nowej strony
  Rysunek 52. Dodawanie nowej strony

 2. Uzupełnij 'Nazwa strony'. Wybierz 'conotoxiapay-notification'.

  Rysunek 53. Wybór nazwy strony
  Rysunek 53. Wybór nazwy strony

  Rysunek 54. Dodawanie nazwy strony
  Rysunek 54. Dodawanie nazwy strony

 3. Uzupełnij 'Przepisany URL' np. 'notification'. Wskazany adres jest niezbędny do aktualizacji z poziomu konfiguracji adresów w punkcie płatności (POS).

  Rysunek 55. Przypisany URL
  Rysunek 55. Przypisany URL

 4. Zapisz wprowadzone zmiany.

  Rysunek 56. Zapisanie zmian
  Rysunek 56. Zapisanie zmian

  Rysunek 57. Moduł powiadomien
  Rysunek 57. Moduł powiadomień

 5. Zaktualizuj wskazane adresy z poziomu szczegółów punktu płatności POS skonfigurowane z wtyczką.

  Zaloguj się do portalu Cinkciarz.pl i z poziomu panelu sprzedawcy wejdź w 'Sklepy'. Wybierz sklep, dla którego skonfigurowany jest punkt płatności (POS).

  Rysunek 58. Lista sklepów
  Rysunek 58. Lista sklepów

 6. Wyszukaj POS i wejdź w jego szczegóły.

  Rysunek 59. Lista POS
  Rysunek 59. Lista POS

 7. Uruchom 'Edytuj'.

  Rysunek 60. Edycja POS
  Rysunek 60. Edycja POS

 8. Edytuj adres powiadomienia o utworzeniu płatności i zwrotu.

  Z: https://www.nazwasklepu.com/conotoxiapay-notification

  Rysunek 61. Edycja adresów powiadomienia
  Rysunek 61. Edycja adresów powiadomienia

  NA: https://www.nazwasklepu.com/notification

  Rysunek 62. Adresy powiadomienia po zmianie
  Rysunek 62. Adresy powiadomienia po zmianie

 9. Zapisz zmiany.

  Rysunek 63. Zapisanie zmian POS
  Rysunek 63. Zapisanie zmian POS

 10. Dane punktu płatności zostały pomyślnie zapisane.

  Rysunek 64. Zmiany POS pomyślnie zapisane
  Rysunek 64. Zmiany POS pomyślnie zapisane

Ostatnim krokiem jest wykonanie płatności, by sprawdzić poprawną instalację wtyczki PrestaShop oraz konfigurację Sklepu i POS. Testową płatność możesz wykonać samodzielnie lub z pomocą opiekuna klienta.

Proces płatności

Poprawność działania procesu płatności możesz sprawdzić za pomocą interfejsu płatniczego Cinkciarz Pay lub płatności BLIK level "0".

Interfejs płatniczy

Jeśli chcesz samodzielnie zrealizować testową płatność za pomocą interfejsu płatniczego Cinkciarz Pay, wykonaj poniższe kroki. Zrób zakupy w swoim sklepie i zapłać za pomocą Cinkciarz Pay.

 1. Wybierz produkt.

  Rysunek 65. Wybór produktu
  Rysunek 65. Wybór produktu

  Rysunek 66. Koszyk
  Rysunek 66. Koszyk

 2. Uzupełnij dane w celu realizacji zamówienia (dane osobowe, adresy, sposób dostawy).

  Rysunek 67. Sposób dostawy
  Rysunek 67. Sposób dostawy

 3. Wybierz metodę płatności Cinkciarz Pay i potwierdź zamówienie.

  Rysunek 68. Wybór metody płatności
  Rysunek 68. Wybór metody płatności

  Rysunek 69. Utworzenie zamówienia
  Rysunek 69. Utworzenie zamówienia

  Rysunek 70. Podsumowanie zamówienia
  Rysunek 70. Podsumowanie zamówienia

 4. Zapłać z Cinkciarz Pay bez logowania.

  Rysunek 71. Zapłać bez logowania
  Rysunek 71. Zapłać bez logowania

  Rysunek 72. Metody płatności
  Rysunek 72. Metody płatności

  Rysunek 73. Formularz danych karty
  Rysunek 73. Formularz danych karty

  Rysunek 74. Wprowadzone dane karty
  Rysunek 74. Wprowadzone dane karty

 5. Zleć transakcję płatności.

  Rysunek 75. Płatność
  Rysunek 75. Płatność

 6. Płatność zlecona pomyślnie.

  Rysunek 76. Pomyślne zlecenie płatności
  Rysunek 76. Pomyślne zlecenie płatności

 7. Potwierdzenie płatności - płatność zakończona sukcesem.

  Rysunek 77. Potwierdzenie płatności zakończonej sukcesem
  Rysunek 77. Potwierdzenie płatności zakończonej sukcesem

Jeśli chcesz sprawdzić, czy zamówienie pojawiło się na liście zamówień z poziomu panelu administracyjnego PrestaShop, wybierz z menu 'Zamówienia' → 'Zamówienia'.

Rysunek 78. Zamówienia
Rysunek 78. Zamówienia

Rysunek 79. Szczegóły zamówienia
Rysunek 79. Szczegóły zamówienia

Płatność BLIK Level 0

Jeśli chcesz samodzielnie zrealizować testową płatność z BLIK Level 0, wykonaj poniższe kroki. Zrób zakupy w swoim sklepie i potwierdź płatność w swojej aplikacji bankowej.

 1. Wybierz produkt.

  Rysunek 80. Wybór produktu
  Rysunek 80. Wybór produktu

  Rysunek 81. Koszyk
  Rysunek 81. Koszyk

 2. Uzupełnij dane w celu realizacji zamówienia (dane osobowe, adresy, sposób dostawy).

  Rysunek 82. Sposób dostawy
  Rysunek 82. Sposób dostawy

 3. Wybierz metodę płatności BLIK Level 0.

  Rysunek 83. Wybór metody płatności BLIK Level 0
  Rysunek 83. Wybór metody płatności BLIK Level 0

 4. Uzupełnij kod BLIK.

  Rysunek 84. Uzupełnienie kodu BLIK
  Rysunek 84. Uzupełnienie kodu BLIK

 5. Złóż zamówienie.

  Rysunek 85. Utworzenie zamówienia
  Rysunek 85. Utworzenie zamówienia

 6. Płatność zlecona pomyślnie. Potwierdź płatność BLIKIEM w swojej aplikacji bankowej.

  Rysunek 86. Potwierdzenie płatności BLIKIEM
  Rysunek 86. Potwierdzenie płatności BLIKIEM

 7. Potwierdzenie płatności - płatność zakończona sukcesem.

  Rysunek 87. Potwierdzenie płatności zakończonej sukcesem
  Rysunek 87. Potwierdzenie płatności zakończonej sukcesem

Jeśli chcesz sprawdzić, czy zamówienie pojawiło się na liście zamówień z poziomu panelu administracyjnego PrestaShop, wybierz z menu 'Zamówienia' → 'Zamówienia'.

Rysunek 88. Zamówienia
Rysunek 88. Zamówienia

Rysunek 89. Szczegóły zamówienia
Rysunek 89. Szczegóły zamówienia

Prezentacja płatności w portalu Cinkciarz.pl

Poprzez stronę https://fx.cinkciarz.pl zaloguj się na swoje konto.

Rysunek 90. Logowanie do konta
Rysunek 90. Logowanie do konta

Z poziomu 'Panel sprzedawcy' → 'Płatności' wyszukaj zleconą płatność.

Rysunek 91. Lista płatności
Rysunek 91. Lista płatności

Zwroty

Zwrot płatności można utworzyć z poziomu Panelu sprzedawcy, logując się do https://fx.cinkciarz.pl lub z poziomu Panelu administracyjnego PrestaShop. Zarówno w jednym, jak i drugim przypadku można zrealizować pełny zwrot lub kilka zwrotów częściowych dla każdej płatności.

Zwrot środków z poziomu Panelu sprzedawcy

Dla płatności zleconej z PrestaShop (przykład zlecenia płatności znajdziesz w Procesie płatności) zrealizuj zwrot częściowy z poziomu Panelu sprzedawcy.

Zaloguj się do https://fx.cinkciarz.pl

Rysunek 92. Logowanie do konta
Rysunek 92. Logowanie do konta

Z poziomu Panelu sprzedawcy na liście 'Płatności' znajdź transakcję, dla której chcesz zrealizować zwrot środków.

Rysunek 93. Lista płatności
Rysunek 93. Lista płatności

Wejdź w szczegóły transakcji płatności.

Rysunek 94. Szczegóły płatności
Rysunek 94. Szczegóły płatności

Wybierz 'Nowy zwrot'.

Rysunek 95. Nowy zwrot
Rysunek 95. Nowy zwrot

Rysunek 96. Formularz dodawania zwrotu
Rysunek 96. Formularz dodawania zwrotu

Uzupełnij dane:

Rysunek 97. Dane zwrotu
Rysunek 97. Dane zwrotu

Wybierz 'Dodaj'.

Rysunek 98. Dodawanie zwrotu
Rysunek 98. Dodawanie zwrotu

Pojawi się komunikat 'Zwrot płatności został pomyślnie dodany'. Zwrot częściowy został zlecony.

Rysunek 99. Komunikat z informacją o pomyślnym zleceniu zwrotu
Rysunek 99. Komunikat z informacją o pomyślnym zleceniu zwrotu

Zwrot do transakcji płatności powinien pojawić się na liście 'Zwroty płatności', przyjmując kolejno status OCZEKUJE (tylko w sytuacji, gdy nie posiadasz wymaganych do realizacji zwrotu środków na rachunku płatniczym) → W REALIZACJI → ZREALIZOWANY.

Rysunek 100. Lista zwrotów
Rysunek 100. Lista zwrotów

Rysunek 101. Status zwrotu
Rysunek 101. Status zwrotu

Widok zwrotu z poziomu panelu administracyjnego PrestaShop powinien prezentować się tak jak poniżej.

Rysunek 102. Widok zwrotu z poziomu panelu administracyjnego PrestaShop
Rysunek 102. Widok zwrotu z poziomu panelu administracyjnego PrestaShop

Zwrot środków w Panelu administracyjnym PrestaShop

Dla płatności zleconej z PrestaShop (przykład zlecenia płatności znajdziesz w Procesie płatności) zrealizuj zwrot częściowy z poziomu panelu administracyjnego PrestaShop.

Zwrot środków (pełny lub częściowy) możesz zrealizować z Cinkciarz Pay korzystając z opcji 'Rozpocznij zwrot' dostępnej w sekcji 'Zwroty płatności'.

Rysunek 103. Zwroty płatności
Rysunek 103. Zwroty płatności

Rysunek 104. Częściowy zwrot
Rysunek 104. Częściowy zwrot

Zaloguj się do panelu administracyjnego PrestaShop. Na liście 'Zamówienia' znajdź transakcję płatności, dla której chcesz zrealizować zwrot środków.

Rysunek 105. Lista płatności
Rysunek 105. Lista płatności

Wejdź w szczegóły zamówienia.

Rysunek 106. Szczegóły płatności
Rysunek 106. Szczegóły płatności

W sekcji 'Zwroty płatności' uzupełnij dane:

Rysunek 107.Częściowy zwrot - formularz
Rysunek 107.Częściowy zwrot - formularz

Wybierz 'Rozpocznij zwrot'.

Rysunek 108. Rozpoczęcie zwrotu
Rysunek 108. Rozpoczęcie zwrotu

Pojawi się komunikat ze strony pay-plugin-presta-shop 'Czy na pewno chcesz wykonać zwrot?'

Rysunek 109. Komunikat z informacją o potwierdzeniu wykonania zwrotu
Rysunek 109. Komunikat z informacją o potwierdzeniu wykonania zwrotu

Wybierz 'OK'.

Zwrot został pomyślnie zlecony.

Rysunek 110. Utworzenie zwrotu
Rysunek 110. Utworzenie zwrotu

Rysunek 111. Realizacja zwrotu
Rysunek 111. Realizacja zwrotu

Poprawnie zrealizowany zwrot powinien otrzymać status COMPLETED.

Widok zleconych zwrotów w Panelu sprzedawcy powinien prezentować się tak jak poniżej.

Rysunek 112. Widok zleconych zwrotów w Panelu sprzedawcy
Rysunek 112. Widok zleconych zwrotów w Panelu sprzedawcy

Widok zleconych zwrotów w panelu administracyjnym PrestaShop powinien prezentować się tak jak poniżej.

Rysunek 113. Widok zleconych zwrotów w panelu administracyjnym PrestaShop
Rysunek 113. Widok zleconych zwrotów w panelu administracyjnym PrestaShop

Błędy, jakie mogą pojawić się w trakcie zlecenia zwrotu środków

System nie pozwoli na zlecenie błędnie zdefiniowanego zwrotu. Jeśli podczas zlecania zwrotu pojawi się poniższy komunikat, wówczas zweryfikuj wprowadzone dane i ponownie zleć zwrot.

Multisklep

Funkcja Multisklep pozwala zarządzać kilkoma sklepami za pomocą jednego panelu.

Włączenie funkcji Multisklep

Z menu panelu administracyjnego wybierz 'Preferencje' → 'Ogólne'.

Rysunek 119. Preferencje
Rysunek 119. Preferencje

Dla pozycji 'Włącz Multisklep' zaznacz 'TAK'.

Rysunek 120. Preferencje
Rysunek 120. Preferencje

Zapisz zmiany.

Rysunek 121. Poprawne zapisanie preferencji
Rysunek 121. Poprawne zapisanie preferencji

Zmiany zostały pomyślnie zapisane. Funkcja Multisklep powinna zostać udostępniona w menu panelu administracyjnego 'Zaawansowane'.

Rysunek 122. Menu
Rysunek 122. Menu

Przykład widoku już gotowej struktury sklepów dla testowego Partnera.

Rysunek 123. Przykładowy widok struktury sklepu
Rysunek 123. Przykładowy widok struktury sklepu

Dodanie nowej grupy sklepów

Funkcjonalność 'Dodaj nową grupę sklepów' pozwala zdefiniować grupę sklepów o podobnym asortymencie sprzedaży.

Z poziomu 'Zaawansowane' → 'Multisklep' dodaj nową grupę sklepów.

Rysunek 124. Dodaj nową grupę sklepów
Rysunek 124. Dodaj nową grupę sklepów

Wybierz 'Dodaj nową grupę sklepów'.

Rysunek 125. Formularz dodawania nowej grupy sklepów
Rysunek 125. Formularz dodawania nowej grupy sklepów

Uzupełnij nazwę grupy sklepów.

Rysunek 126. Dane nowej grupy sklepów
Rysunek 126. Dane nowej grupy sklepów

Zapisz zmiany. Nowa grupa sklepów została utworzona pomyślnie.

Rysunek 127. Komunikat z informacją o poprawnym dodaniu grupy sklepów
Rysunek 127. Komunikat z informacją o poprawnym dodaniu grupy sklepów

Dodanie nowego sklepu

Funkcjonalność 'Dodaj nowy sklep' pozwala zdefiniować sklep, w ramach którego będą grupowane płatności.

Dodaj sklep

Wybierz 'Dodaj nowy sklep'.

Rysunek 128. Dodaj nowy sklep
Rysunek 128. Dodaj nowy sklep

Uzupełnij dane sklepu tj.:

Rysunek 129. Wybór grupy sklepów
Rysunek 129. Wybór grupy sklepów

Pozostałe dane uzupełnij według preferencji Twojego sklepu.

Rysunek 130. Formularz dodawania sklepu
Rysunek 130. Formularz dodawania sklepu

Rysunek 131. Formularz dodawania sklepu
Rysunek 131. Formularz dodawania sklepu

Rysunek 132. Dane dodawanego sklepu
Rysunek 132. Dane dodawanego sklepu

Zapisz zmiany.

Rysunek 133. Komunikat z informacją o poprawnym dodaniu sklepu
Rysunek 133. Komunikat z informacją o poprawnym dodaniu sklepu

Sklep utworzono pomyślnie.

Określ URL dla sklepu

Kliknij we wskazane przez system miejsce, aby określić URL dla sklepu.

Rysunek 134. Określenie URL sklepu
Rysunek 134. Określenie URL sklepu

Uzupełnij dane.

Rysunek 135. Formularz dodawania URL sklepu
Rysunek 135. Formularz dodawania URL sklepu

Rysunek 136. Dane URL sklepu
Rysunek 136. Dane URL sklepu

Zapisz zmiany.

Rysunek 137. Komunikat z informacją o poprawnym dodaniu URL sklepu
Rysunek 137. Komunikat z informacją o poprawnym dodaniu URL sklepu

URL utworzono pomyślnie.

Strukturę utworzonych grup sklepów i sklepów możesz podejrzeć z poziomu 'Zamówienia'.

W prawym górnym rogu wybierz 'Wszystkie sklepy' / 'All shops'.

Rysunek 138. Wszystkie sklepy
Rysunek 138. Wszystkie sklepy

Zamówienia w ramach sklepów możesz podejrzeć wybierając konkretny sklep. Dla utworzonego nowego sklepu lista zamówień powinna być pusta.

Rysunek 139. Wszystkie sklepy
Rysunek 139. Wszystkie sklepy

Sprawdź poprawność adresu URL dla utworzonego sklepu.

Rysunek 140. URL sklepu
Rysunek 140. URL sklepu

Dodaj kolejny nowy sklep (analogicznie do powyższych kroków).

Rysunek 141. Dodanie kolejnego sklepu
Rysunek 141. Dodanie kolejnego sklepu

Rysunek 142. Zapisanie kolejnego sklepu
Rysunek 142. Zapisanie kolejnego sklepu

Rysunek 143. Lista sklepów
Rysunek 143. Lista sklepów

Rysunek 144. Określenie URL sklepu
Rysunek 144. Określenie URL sklepu

Rysunek 145. Dane URL sklepu
Rysunek 145. Dane URL sklepu

Rysunek 146. Komunikat z informacją o poprawnym dodaniu URL sklepu
Rysunek 146. Komunikat z informacją o poprawnym dodaniu URL sklepu

Rysunek 147. Grupa sklepów
Rysunek 147. Grupa sklepów

Rysunek 148. URL sklepu
Rysunek 148. URL sklepu

Konfiguracja Multisklepu

W ramach konfiguracji należy:

Dodatkowo:

Konfiguracja globalna

Podpięcie tego samego POS (punkt płatności) należącego do jednego sklepu w ramach 'Multisklep'.

Wykonaj poniższe kroki, aby ustawić konfigurację globalną:

 1. Zaloguj się do https://fx.cinkciarz.pl.
 2. Z listy dostępnych POS, wybierz i zapisz (np. w Notatniku) numer POS, dla którego chcesz ustawić konfigurację globalną.

  Rysunek 149. Lista punktów płatności
  Rysunek 149. Lista punktów płatności

  Z poziomu Multisklepu dążymy do uzyskania poniższej konfiguracji:
  • Sklep: STR820149427201492
   • POS: POS1468774692615226
    • SklepObuwie1
    • SklepObuwie2

 3. Zaloguj się do panelu administracyjnego PrestaShop.
 4. Wybierz 'Moduły → Menedżer modułów'. Następnie dla 'Conotoxia Pay' wybierz 'Konfiguruj'.

  Rysunek 150. Konfiguracja wtyczki
  Rysunek 150. Konfiguracja wtyczki

  Rysunek 151. Aktywacja wtyczki
  Rysunek 151. Aktywacja wtyczki

 5. Ustaw konfigurację dla SklepObuwie1 i SklepObuwie2, ustaw ten sam POS. Zapisz zmiany dla każdej z konfiguracji.

  Rysunek 152. Ustawienie punktu płatności dla sklepu
  Rysunek 152. Ustawienie punktu płatności dla sklepu

  Rysunek 153. Ustawienie punktu płatności dla sklepu
  Rysunek 153. Ustawienie punktu płatności dla sklepu

Przykład płatności dla SklepObuwie1.

Rysunek 154. Wybór produktu
Rysunek 154. Wybór produktu

Rysunek 155. Wybór sposobu dostawy
Rysunek 155. Wybór sposobu dostawy

Kontynuuj zlecenie transakcji płatności zgodnie z Procesem płatności.

Jeśli chcesz sprawdzić, czy zamówienie pojawiło się na liście zamówień z poziomu panelu administracyjnego PrestaShop, wybierz z menu 'Zamówienia' → 'Zamówienia'. W prawym górnym rogu ze struktury sklepów wybierz SklepObuwie1.

Rysunek 156. Zamówienia sklepu
Rysunek 156. Zamówienia sklepu

Rysunek 157. Zamówienia sklepu
Rysunek 157. Zamówienia sklepu

Jeśli chcesz sprawdzić transakcję płatności z poziom portalu Cinkciarz.pl, zaloguj się na swoje konto poprzez stronę https://fx.cinkciarz.pl

Rysunek 158. Logowanie do konta
Rysunek 158. Logowanie do konta

Z poziomu 'Panelu sprzedawcy' → 'Płatności' wyszukaj zleconą płatność.

Rysunek 159. Lista płatności
Rysunek 159. Lista płatności

Rysunek 160. Lista płatności
Rysunek 160. Lista płatności

Przykład płatności dla SklepObuwie2.

Rysunek 161. Wybór produktu
Rysunek 161. Wybór produktu

Rysunek 162. Wybór sposobu dostawy
Rysunek 162. Wybór sposobu dostawy

Kontynuuj zlecenie transakcji płatności zgodnie z Procesem płatności.

Jeśli chcesz sprawdzić, czy zamówienie pojawiło się na liście zamówień z poziomu panelu administracyjnego PrestaShop, wybierz z menu 'Zamówienia' → 'Zamówienia'. W prawym górnym rogu ze struktury sklepów wybierz 'SklepObuwie2'.

Rysunek 163. Zamówienia sklepu
Rysunek 163. Zamówienia sklepu

Rysunek 164. Zamówienia sklepu
Rysunek 164. Zamówienia sklepu

Jeśli chcesz sprawdzić transakcję płatności z poziom portalu Cinkciarz.pl, zaloguj się na swoje konto poprzez stronę https://fx.cinkciarz.pl

Rysunek 165. Logowanie do konta
Rysunek 165. Logowanie do konta

Z poziomu 'Panelu sprzedawcy' → 'Płatności' wyszukaj zleconą płatność.

Rysunek 166. Lista płatności
Rysunek 166. Lista płatności

Podsumowując, dla tego samego POS zlecono dwie transakcje płatności, z której jedna została zlecona dla SklepObuwie1, a druga dla SklepObuwie2.

Widok w Panelu sprzedawcy.

Rysunek 167. Lista płatności
Rysunek 167. Lista płatności

Płatności zostały pogrupowane zgodnie z preferencjami sklepu.

Rysunek 168. Lista płatności
Rysunek 168. Lista płatności

Konfiguracja dla różnych punktów płatności (POS) w ramach jednego sklepu.

Podpięcie różnych POS (punkt płatności) należących do jednego sklepu w ramach 'Multisklep'.

Wykonaj poniższe kroki, aby ustawić konfigurację:

 1. Zaloguj się do https://fx.cinkciarz.pl.
 2. Z listy dostępnych POS, wybierz i zapisz (np. w Notatniku) numery POS, dla których chcesz ustawić konfigurację.

  Z poziomu Multisklepu dążymy do uzyskania konfiguracji:
  • Sklep: STR820149427201492
   • POS: POS1468774692615226
    • SklepObuwie1
   • POS: POS1475828662168607
    • SklepObuwie2

 3. Zaloguj się do panelu administracyjnego PrestaShop.
 4. Wybierz 'Moduły → Menedżer modułów'. Następnie dla 'Conotoxia Pay' wybierz 'Konfiguruj'.
 5. Ustaw konfigurację dla SklepObuwie1. Zapisz zmiany.

Rysunek 169. Konfiguracja sklepu
Rysunek 169. Konfiguracja sklepu

6. Ustaw konfigurację dla SklepObuwie2. Zapisz zmiany.

Rysunek 170. Konfiguracja sklepu
Rysunek 170. Konfiguracja sklepu

Przykład płatności dla SklepObuwie1.

Rysunek 171. Wybór produktu
Rysunek 171. Wybór produktu

Rysunek 172. Wybór sposobu dostawy
Rysunek 172. Wybór sposobu dostawy

Zleć transakcje płatności zgodnie z Procesem płatności.

Jeśli chcesz sprawdzić, czy zamówienie pojawiło się na liście zamówień z poziomu panelu administracyjnego PrestaShop, wybierz z menu 'Zamówienia' → 'Zamówienia'. W prawym górnym rogu ze struktury sklepów wybierz SklepObuwie1.

Rysunek 173. Wybór sklepu
Rysunek 173. Wybór sklepu

Przykład płatności dla SklepObuwie2.

Rysunek 174. Wybór produktu
Rysunek 174. Wybór produktu

Rysunek 175. Wybór sposobu dostawy
Rysunek 175. Wybór sposobu dostawy

Zleć transakcje płatności zgodnie z Procesem płatności.

Jeśli chcesz sprawdzić, czy zamówienie pojawiło się na liście zamówień z poziomu panelu administracyjnego PrestaShop, wybierz z menu 'Zamówienia' → 'Zamówienia'. W prawym górnym rogu ze struktury sklepów wybierz SklepObuwie2.

Rysunek 176. Wybór sklepu
Rysunek 176. Wybór sklepu

Konfiguracja dla różnych punktów płatności (POS) w ramach różnych sklepów.

Podpięcie różnych POS (punkt płatności), dla różnych sklepów w ramach 'Multisklep'.

Wykonaj poniższe kroki, aby ustawić konfigurację:

 1. Zaloguj się do https://fx.cinkciarz.pl.
 2. Z listy dostępnych POS, wybierz i zapisz (np. w Notatniku) numery POS, dla których chcesz ustawić konfigurację.

  Z poziomu Multisklepu dążymy do uzyskania konfiguracji:
  • Sklep: STR820149427201492
   • POS: POS1468774692615226
    • SklepObuwie1
  • Sklep: STR811508495288361
   • POS: POS820272830660149
    • SklepObuwie2

 3. Zaloguj się do panelu administracyjnego PrestaShop.
 4. Wybierz 'Moduły → Menedżer modułów'. Następnie dla 'Conotoxia Pay' wybierz 'Konfiguruj'.
 5. Ustaw konfigurację dla SklepObuwie1. Zapisz zmiany.

Rysunek 177. Konfiguracja sklepu
Rysunek 177. Konfiguracja sklepu

6. Ustaw konfigurację dla SklepObuwie2. Zapisz zmiany.

Rysunek 178. Konfiguracja sklepu
Rysunek 178. Konfiguracja sklepu

Przykład płatności dla SklepObuwie1.

Rysunek 179. Wybór produktu
Rysunek 179. Wybór produktu

Rysunek 180. Wybór sposobu dostawy
Rysunek 180. Wybór sposobu dostawy

Zleć transakcje płatności zgodnie z Procesem płatności.

Jeśli chcesz sprawdzić, czy zamówienie pojawiło się na liście zamówień z poziomu panelu administracyjnego PrestaShop, wybierz z menu 'Zamówienia' → 'Zamówienia'. W prawym górnym rogu ze struktury sklepów wybierz SklepObuwie1.

Rysunek 181. Wybór sklepu
Rysunek 181. Wybór sklepu

Przykład płatności dla SklepObuwie2.

Rysunek 182. Wybór produktu
Rysunek 182. Wybór produktu

Rysunek 183. Wybór sposobu dostawy
Rysunek 183. Wybór sposobu dostawy

Zleć transakcje płatności zgodnie z Procesem płatności.

Jeśli chcesz sprawdzić, czy zamówienie pojawiło się na liście zamówień z poziomu panelu administracyjnego PrestaShop, wybierz z menu 'Zamówienia' → 'Zamówienia'. W prawym górnym rogu ze struktury sklepów wybierz SklepObuwie2.

Rysunek 184. Wybór sklepu
Rysunek 184. Wybór sklepu

Wszystkie transakcje płatności możesz również sprawdzić z poziomu grupy sklepu.

Rysunek 185. Transakcje płatności dla grupy sklepu
Rysunek 185. Transakcje płatności dla grupy sklepu

Inne dostępne funkcjonalności z poziomu panelu administracyjnego PrestaShop

Podgląd logów wtyczki

Z menu panelu administracyjnego wybierz 'Zaawansowane' → 'Logi'.

Rysunek 186. Menu PrestaShop
Rysunek 186. Menu PrestaShop

Rysunek 187. Logi
Rysunek 187. Logi

Przykładowe błędy.

Rysunek 188. Logi
Rysunek 188. Logi

Ustawienia Przewoźnika, dla którego moduł płatności będzie aktywny

Dodanie nowego Przewoźnika.

Z menu panelu administracyjnego wybierz 'Wysyłka' → 'Przewoźnicy'.

W prawym górnym rogu, z poziomu struktury sklepów wybierz sklep, dla którego chcesz ustawić Przewoźnika / Sposób dostawy.

Rysunek 189. Sposób dostawy
Rysunek 189. Sposób dostawy

Rysunek 190. Dane dostawcy
Rysunek 190. Dane dostawcy

Z poziomu widoku okna 'Przewoźnicy' wybierz 'Dodaj nowego przewoźnika'.

Rysunek 191. Formularz dodawania nowego przewoźnika
Rysunek 191. Formularz dodawania nowego przewoźnika

Uzupełnij dane.

Rysunek 192. Dane nowego przewoźnika
Rysunek 192. Dane nowego przewoźnika

Rysunek 193. Dane nowego przewoźnika
Rysunek 193. Dane nowego przewoźnika

Zapisz zmiany.

Rysunek 194. Komunikat z informacją o poprawnym dodaniu nowego przewoźnika
Rysunek 194. Komunikat z informacją o poprawnym dodaniu nowego przewoźnika

Sposób dostawy został pomyślnie zaktualizowany. Widok z poziomu sklepu vs. 'Przewoźnicy'.

Sprawdzenie preferencji - wybór Przewoźnika.

Z menu panelu administracyjnego wybierz 'Płatność' → 'Preferencje'.

Rysunek 195. Preferencje płatności
Rysunek 195. Preferencje płatności

Wybierz sklep, dla którego dodałeś nowego przewoźnika.

Rysunek 196. Wybór przewoźnika
Rysunek 196. Wybór przewoźnika

Wybierz przewoźnika dla Conotoxia Pay, zapisz zmiany.

Pytania i odpowiedzi

1. Jak prawidłowo uzupełnić adres www sklepu? Czy adres powinien zawierać przedrostek 'www'?

Adres www sklepu powinien składać się z protokołu zabezpieczonego https:// + nazwa domeny z przedrostkiem 'www' lub bez 'www'. Aby sprawdzić, czy przed nazwą domeny powinien pojawić się przedrostek 'www', wykonaj poniższy test:

Krok 1: Otwórz przeglądarkę internetową, np. Google Chrome.
Krok 2: W górnym pasku przeglądarki internetowej wpisz adres www Twojego sklepu i naciśnij ENTER.

Adres sklepu

Jeśli strona została znaleziona, wówczas skopiuj wyświetlony w przeglądarce adres np. do notatnika i sprawdź jego format.

Adres sklepu

Dla wyżej opisanego przykładu skopiowano adres https://testujemy.com/, co oznacza, że w tym przypadku adres www sklepu może zostać uzupełniony bez przedrostka 'www'. W przeciwnym wypadku adres www sklepu należy uzupełnić o przedrostek 'www'.

Poprawne uzupełnienie adresu www Twojego sklepu ograniczy możliwość wystąpienia błędów przy integracji z Cinkciarz Pay w zakresie powiadomień URL.

2. Przyjazny adres URL, a błąd z dostarczaniem powiadomień?

Jeśli w swoim sklepie masz włączoną opcje 'Przyjazny adres URL' i chcesz ją wyłączyć, wówczas adresy URL w punkcie płatności powinny zostać skonfigurowane zgodnie z poniższą konwencją:

3. Mechanizm blokowania skryptów blokuje skrypty JavaScript wymagane do poprawnego działania wtyczki? Co należy zrobić, by wtyczka działała poprawnie?

Jeżeli w sklepie lub na serwerze znajduje się mechanizm blokowania skryptów, należy dodać wykluczenie dla modułu Cinkciarz Pay.

Lista zmian

Dokumentację aktualizujemy wraz z rozwojem wtyczki. Poniżej znajdziesz listę zmian wprowadzonych we wcześniejszych wersjach: